1 deň prosíme neprichádzať do MŠ autom

1 deň prosíme neprichádzať do MŠ autom