Aktuality

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

V období od 6.5.2019 do 10.5.2019 v našej materskej škole prebiehal zápis detí pre nasledujúci školský rok 2019/2020. Počet prihlásených detí opäť vysoko prevyšoval kapacitné možnosti materskej školy.

Viac info


Bádateľské aktivity v materskej škole

Poslednú aprílovú sobotu ako aj nasledujúce štátne sviatky využili učiteľky na vzdelávanie. Materská škola v Rovinke organizovala kontinuálne vzdelávanie v oblasti prírodovedného a technického poznávania, ktorého sa zúčastnili učiteľky nielen z Rovinky , ale aj z Bratislavy a okolia.

Viac info