Informácie z aktuálneho zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 9.3.2020

Informácie z aktuálneho zasadnutia krízového štábu obce zo dňa 9.3.2020