Obmedzenie prevádzky na Sadovej a v CR

Obmedzenie prevádzky na Sadovej a v CR