Obnovená prevádzka zberné triedy

Obnovená prevádzka zberné triedy