Oznam o termíne zápisu a podmienkach prijatia detí do MŠ pre šk. rok 2023/2024

Oznam o termíne zápisu a podmienkach prijatia detí do MŠ pre šk. rok 2023/2024