Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy na šk. rok 2020/2021