Prerušená prevádzka počas letných prázdnin

Prerušená prevádzka počas letných prázdnin