Prerušená prevádzka trieda Lienky

Prerušená prevádzka trieda Lienky