Prerušenie prevádzky počas Vianoc

Prerušenie prevádzky počas Vianoc