Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin