Prerušenie prevádzky v celej materskej škole

Prerušenie prevádzky v celej materskej škole