Prerušenie prevádzky v celej MŠ

Prerušenie prevádzky v celej MŠ