Usmernenie č.2 pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Usmernenie č.2 pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.