Usmernenie pre školy a školské zariadenia /koronavírus/

Usmernenie pre školy a školské zariadenia /koronavírus/