Vydávanie rozhodnutí o novo prijatých deťoch do MŠ

Vydávanie rozhodnutí o novo prijatých deťoch do MŠ