Výlet do ZOO sa dňa 28.5.2019 nebude konať

Výlet do ZOO sa dňa 28.5.2019 nebude konať