Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole