Ako vyzerá deň v škôlke

Otvorenie MŠ od 6:30 hod.
Príchod detí do 8:00 hod.

Príchody do 8.00 sú nevyhnuté. (Deti, ktoré prichádzajú po 8.00h sa nestihnú vyhrať a navyše narúšajú rozvrh činnosti nielen detí v triedach, ale aj nepedagogických zamestnancov).

Príchod detí

6:30 - 8:00 hod.

Desiata

Desiata

8:30 - 9:00 hod.

Vzdelávacie aktivita

Vzdelávacie aktivita

9:00 - 10:00 hod.

Pobyt vonku

Pobyt vonku

10:00 -11:15 hod.

Obed

Obed

11:15 - 12:00 hod.

Odpočinok

Odpočinok

12:00 - 14:00 hod.

Olovrant

Olovrant

14:00 - 14:45 hod.

Hry

Hry

14:45 - 17:00 hod.

Koniec MŠ prevázdky

Koniec MŠ prevázdky

17:00 hod.