Projekty

Materská škola Rovinka je zapojená do nasledujúcich projektov: