Učiteľky a triedy

Naše triedy

V MŠ pracuje 25 pedagogických zamestnancov a 7 upratovačiek. Všetci sa snažíme pre vaše deti vytvárať láskyplné, radostné a priateľské prostredie pre spokojnosť detí i rodičov.

Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka

Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Zástupkyňa

Levíčatá

Veková skupina 3 ročné deti

Email: levicata.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Levíčatá
Andrea Paulinyova

Andrea Paulinyova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava
Marcela Janošková

Marcela Janošková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Úplné stredné odborné vzdelanie

Ježkovia

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: jezkovia.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Ježkovia
Mgr. Jana Vrankova

Mgr. Jana Vrankova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského Bratislava - Špeciálna pedagogika

PhDr. Patrícia Blažeková

PhDr. Patrícia Blažeková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu - Finančný manažment - 3. stupeň 

Mravčekovia

Veková skupina 5 ročné deti

Email: mravceky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mravčekovia
Ivana Slotová

Ivana Slotová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 
 • Školenie GDPR február
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole 
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
Veronika Lengyelová

Veronika Lengyelová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium

Žirafky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zirafky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žirafky
Mgr. Zuzana Šutariková

Mgr. Zuzana Šutariková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského v BA - Pedagogická fakulta -  odbor učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry a Psychológie

Kristína Kalmanová

Kristína Kalmanová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:
Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta - Predškolská a elementárna pedagogika
Stredná odborná škola pedagogická - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Levice
Ďalšie vzdelávania: 

 • Montessori aktivity pre deti od troch rokov 
 • Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov 

Mačičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: maciatka.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mačičky
Bc. Jana Siváková

Bc. Jana Siváková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK - Pedagogická fakulta 

Evanjelické lýceum v Bratislave

SPgŠ- Učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo Bieloruská 
Bc. Barbora Borková

Bc. Barbora Borková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:
UK- Pedagogická fakulta - učiteľstvo psychológie a pedagogiky
Gymnázium M.R. Štefánika v Nových Zámkoch
SPgŠ - učiteľstvo pre materské školy ( ešte študujem)
Ďalšie vzdelávania:
Aktualizačné vzdelávanie/ školenie: triedna dokumentácia 
 • Objavujeme, experimentujeme, bádame v MŠ
 • Mediálna výchova v MŠ
 • Stereotypy a výzvy vo výchove detí novej generácie 

Lienky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: lienky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Lienky
Bc. Jana Martinská

Bc. Jana Martinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UMB V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Európske kultúrne štúdiá  1. Stupeň
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 
 • Dieťa s ADHD v MŠ
 • Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • Čítaním k budovaniu emočnej inteligencie
 • Muzikoterapia Hudba pre malých aj veľkých , ktorá lieči telo 
 • Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve 
 • Ľudové hry 
 • školenie GDPR 
 • Kreatívne tvorenie
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 
Nina Tchirová

Nina Tchirová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

SPgŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Sovičky

Veková skupina 3-4 ročné deti

Email: msrovinka.sovicky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Sovičky
Mgr. Petra Tonev

Mgr. Petra Tonev

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika-  1. Stupeň

UK Pedagogická fakulta – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie- 2. Stupeň

Ďaľšie vzdelávania:

 • Rozvoj mentorských kompetencií- realizácia mentoringu a efektívna komunikácia
 • IKIGAI - Cesta za zmysluplným bytím
 • Filiálna terapia - prvá pomoc pre pedagógov a rodičov
 • Dieťa traumatizované v blízkych vzťahoch a jeho špecifické prejavy v procese výchovy a vzdelávania
 • Kreslíme a maľujeme s najmenšími
 • Wellbeing v praxi
 • Dieťa s poruchami reči v MŠ
 • Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky v MŠ
 • HRAvé učeNIE 7 krokov k samostatnosti škôlkara
 • Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v materskej škole
 • Predčitateľská gramotnosť v materskej škole
 • HRA-NICE - Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie?
 • Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ
 • Čoskoro školákom
 • Ďalekohľadom do vnútorného sveta dieťaťa
 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy?
 • Logopedická chvíľka v MŠ
 • Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný?
 • Dieťa s ADHD v MŠ
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2
 • Edukačno inšpiratívny maratón Jeseň , Zima
 • Tvorivá dramatika - Snehulienka a sedem trpaslíkov
 • Viete,ako pomôcť žiakom s problémami v učení
 • Ako (sa) hravo učiť
 • Školenie GDPR
 • Kreatívne tvorenie
 • Ľudové hry
 • Vnútorné konflikt a prijatie. Znížime stres a vylepšíme si osobnú pohodu
 • Podpora profesijného rozvoja začínajúceho učiteľa v pracovnej (školskej ) komunite
Bc. Monika Ujváryová

Bc. Monika Ujváryová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola- odbor zdravotnícky asistent

VŠ Slovenská zdravotnícka univerzita- odbor urgentná zdravotná starostlivosť, bakalársky stupeň

Včielky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: vcielkymsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Včielky
Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka, Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – predškolská a elemntárna pedagogika 2. Stupeň
 • UK Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium 4r.
 • 1. atestácia
 • 2. atestácia
 • Waršavská Univerzita vo Waršave - profesíjne vzdelávanie MBA

Ďalšie vzdelávania:

 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2
 • Vedenie zásadných rozhovorov / Radikálna otvorenosť v osobnom líderstve 
 • Školenie GDPR 
 • Charizmatická žena v riadení - rešpektovaný líder
 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí                  
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 
 • Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné) 
 • Hry s hudbou 
 • Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra 
 • Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 
 • Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti 
 • Správa registratúry 
 • Manažérske minimum pre riaditeľky materských škôl 
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detských ihrísk 
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 2. stupeň 
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 1. stupeň
 • Vykonanie prvej atestácie 
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 
 • Európsky certifikát prvej pomoci
 • Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole 
 • Kreslenie v grafickom programe RNA 
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ 
 • Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-bot v materskej škole
 • Obsahová reforma v materskej škole 
 • Kreatívne techniky vo výučbe 
 • Aktívna účasť na medzinárodnej odbornej konferencii Educom 
 • Pravidelná publikačná činnosť
 • Aerobik inštruktor 3. Triedy 
Bc. Mária Blahová

Bc. Mária Blahová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 • SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj mentorských kompetencií /realizácia mentoringu a efektívna komunikácia/ 
 • Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
 • Hlava ramená, kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 
 • Ocenenie riaditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ 
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí              
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 
 • Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/ v MŠ 2
 • Vykonanie prvej atestácie    
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 
 • Zippyho Kamaráti            
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
 • Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu 
 • Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít 
 • Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 
 • Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní
 • Excel v praxi             
 • Tanečná príprava                               
 • Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu 
 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pedagog. zamestnanca        
 • Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho  vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením
 • Kreslenie v grafickom programe  Tux Paint
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP   
 • Cena obce Rovinka - Za významný podiel na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce            
 • Plánovanie a realizácia v zmysle ISCED0
 • Tanečná výchova 
 • Rodina a výchova
 • Základy práce s PC
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP 
 • Uvádzajúci učiteľ v MŠ 

Žabky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: zabky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žabky
Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Učiteľka, Zástupkyňa,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • Ocenenie riaditeľkou MŠ - Učiteľka roka 2019/2020 za výborné výsledky vo výchovno - vzdelávacej činnosti  
 • Školenie GDPR 
 • Ocenenie riaditeľky MŠ - Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní 
Dominika Hanuliaková

Dominika Hanuliaková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Gymnázium 

Zajkovia

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zajkoviamsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Zajkovia
Bohumila Viktória Dúbravová

Bohumila Viktória Dúbravová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium

SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Bieloruská

Ďalšie vzdelávania :

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
Mgr. Lenka Illášová

Mgr. Lenka Illášová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, predagogická fakulta- 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Bratislava 

Ďalšie vzdelávania:

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detí na detských ihriskách, Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly 
 • Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie deti predškolského a mladšieho školského veku
 • Rozvíjanie bazálnej, jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku
 • Rozvíjanie pohybovaných, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku

Rybičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: rybicky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Rybičky
Patrícia Liščinská

Patrícia Liščinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 2 
 • školenie GDPR 
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole 
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 
 • Dieťa a hudba ... pohyb a hra 
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov 
Henrieta Szabová

Henrieta Szabová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 
Úplné stredné odborné vzdelanie
Ďalšie vzdelávania:
Animátor STAGEMAN - Manažérske a IT zručnosti 
 • Ako si poradiť pri problémovom správaním detí?
 • ADHD v každodennom živote
 • Folklór v edukačnom procese MŠ
Barbora Šimeková

Barbora Šimeková

Učiteľka,

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Bc. Lucia Machová

Bc. Lucia Machová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

SPU Nitra, Fakulta európskych štúdií regionálneho rozvoja - 1. stupeň vysokoškolského štúdia