Učiteľky a triedy

Naše triedy

V MŠ pracuje 25 pedagogických zamestnancov a 7 upratovačiek. Všetci sa snažíme pre vaše deti vytvárať láskyplné, radostné a priateľské prostredie pre spokojnosť detí i rodičov.

Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka

Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Zástupkyňa

Levíčatá

Veková skupina 3 ročné deti

Email:

MŠ Rovinka - trieda Levíčatá
Andrea Paulinyova

Andrea Paulinyova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava

Ježkovia

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: jezkovia.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Ježkovia
Mgr. Jana Vrankova

Mgr. Jana Vrankova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského Bratislava - Špeciálna pedagogika

Mravčekovia

Veková skupina 5 ročné deti

Email: mravceky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mravčekovia
Ivana Slotová

Ivana Slotová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Osvedčenie - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Osvedčenie - Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
Veronika Lengyelová

Veronika Lengyelová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium Ladislava Novomeského

Žirafky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zirafky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žirafky
Mgr. Zuzana Šutariková

Mgr. Zuzana Šutariková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského v BA - Pedagogická fakulta -  odbor učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry a Psychológie

Kristína Kalmanová

Kristína Kalmanová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:
Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta - Predškolská a elementárna pedagogika
Stredná odborná škola pedagogická - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Levice
Ďalšie vzdelávania: 
Certifikát - Montessori aktivity pre deti od troch rokov 23.11. 2021
Certifikát - Rozvoj matematických predstáv detí od troch rokov 20.10.2021

Mačičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: maciatka.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mačičky
Bc. Barbora Borková

Bc. Barbora Borková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:
UK- Pedagogická fakulta - učiteľstvo psychológie a pedagogiky
Gymnázium M.R. Štefánika v Nových Zámkoch
SPgŠ - učiteľstvo pre materské školy ( ešte študujem)
Ďalšie vzdelávania:
Aktualizačné vzdelávanie/ školenie: triedna dokumentácia 12.05.2021
Certifikát: Objavujeme, experimentujeme, bádame v MŠ 12.04.2022
Certifikát: Mediálna výchova v MŠ 12.05.2022
Certifikát: Stereotypy a výzvy vo výchove detí novej generácie 17.05.2022
Barbora Šimeková

Barbora Šimeková

Učiteľka,

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Lienky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: lienky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Lienky
Bc. Jana Martinská

Bc. Jana Martinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UMB V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Európske kultúrne štúdiá  1. Stupeň
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 12.3.2022
 • Dieťa s ADHD v MŠ 5.2.2021
 • Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity 3.2.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Čítaním k budovaniu emočnej inteligencie 20.10.2020
 • Certifikát - Muzikoterapia Hudba pre malých aj veľkých , ktorá lieči telo 20.5.2020
 • Certifikát - Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve 10.5.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 
Veronika Šikudová

Veronika Šikudová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Sovičky

Veková skupina 3-4 ročné deti

Email: msrovinka.sovicky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Sovičky
Mgr. Petra Tonev

Mgr. Petra Tonev

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika  1. Stupeň

UK Pedagogická fakulta – Ucitelstvo pre primarne vzdelavanie 2. Stupeň

Ďalšie vzdelávania:

 • HRAvé učeNIE 7 krokov k samostatnosti škôlkara 5.5.2021
 • Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v materskej škole 30.04.2021
 • Predčitateľská gramotnosť v materskej škole 28.04.2021
 • HRA-NICE - Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie? 21.04.2021
 • Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ 31.3.2021
 • Čoskoro školákom 22.3.2021
 • Ďalekohľadom do vnútorného sveta dieťaťa 17.3.2021
 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 12.3.2021
 • Logopedická chvíľka v MŠ 5.3.2021
 • Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný ? 15.2.2021
 • Dieťa s ADHD v MŠ 5.2.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Edukačno inšpiratívny maratón Jeseň , Zima 7.10.2020
 • Tvorivá dramatika - Snehulienka a sedem trpaslíkov 3.10.2020
 • Certifikát - Viete,ako pomôcť žiakom s problémami v učení 13.10.2020
 • Webinár - Ako (sa) hravo učiť 17.9.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • Certifikát - Vnútorné konflikt a prijatie . Znížime stres a vyepšíme si osobnú pohodu 29.5.2020
 • Workshop - Podpora profesijného rozvoja začínajúceho učiteľa v pracovnej (šškolskej ) komunite 31.1.2011 
Bc. Monika Ujváryová

Bc. Monika Ujváryová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola- odbor zdravotnícky asistent

VŠ Slovenská zdravotnícka univerzita- odbor urgentná zdravotná starostlivosť, bakalársky stupeň

Včielky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: vcielkymsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Včielky
Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka, Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – predškolská a elemntárna pedagogika 2. Stupeň
 • UK Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium 4r.
 • 1. atestácia
 • 2. atestácia
 • Waršavská Univerzita vo Waršave - profesíjne vzdelávanie MBA

Ďalšie vzdelávania:

 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 - 28.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Vedenie zásadných rozhovorov / Radikálna otvorenosť v osobnom líderstve jún 2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Charizmatická žena v riadení - rešpektovaný líder jún 2019
 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 - 27.05.2019
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí -  18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné) 8.11.2018
 • Hry s hudbou – 28.10.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 - 21.05.2018
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie – 11.12.2017
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti - 19.05.2017
 • Správa registratúry – 7.3.2017
 • Manažérske minimum pre riaditeľky materských škôl – 22.4.2016
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detských ihrísk – 30.4.2016
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 2. stupeň – 3.6.2015
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 1. stupeň– 10.4.2015
 • Vykonanie prvej atestácie – 13.12.2016
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  30.5.2015
 • Európsky certifikát prvej pomoci - 2016      
 • Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole – 14.7.2014
 • Kreslenie v grafickom programe RNA – 6.6.2014
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ – 5.12.2013
 • Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-bot v materskej škole – 19.11.2013
 • Obsahová reforma v materskej škole – 15.6.2012
 • Kreatívne techniky vo výučbe – 2.3.2012
 • Certifikát- Aktívna účasť na medzinárodnej odbornej konferencii Educom 2014
 • Pravidelná publikačná činnosť
 • Diplom Aerobik inštruktor 3. Triedy – 6.6.2010
Bc. Mária Blahová

Bc. Mária Blahová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 • SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 - 28.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Certifikát : Hlava ramená, kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 -  27.05.2019
 • Ocenenie riaditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ 26.6.2018
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí - 18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 -  21.05.2018
 • Vykonanie prvej atestácie - 14.11.2017      
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  27.06.2017    
 • Školenie Zippyho Kamaráti 19.5.2017            
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
 • Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 20.09.2015
 • Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít - 23.08.2015
 • Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 - 10.06.2015
 • Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - 29.05.2015
 • Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní  - 29.04.2015
 • Excel v praxi - 29.04.2015                             
 • Tanečná príprava - 24.04.2015                               
 • Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 11.04.2015
 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pedagog. Zamestnanca - 29.03.2015       
 • Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho  vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením - 4.02.2015 
 • Kreslenie v grafickom programe  Tux Paint - 28.01.2015
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP - 5.11.2010     
 • Cena obce Rovinka - Za významný podiel na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce 15.9.2007               
 • Plánovanie a realizácia v zmysle ISCED0        6.03.2009
 • Tanečná výchova -  3.06.2008
 • Rodina a výchova -12.12.2007
 • Základy práce s PC - 6.05.2005
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP - 28.11.2003
 • Uvádzajúci učiteľ v MŠ - 9.12.2003
Bohumila Viktória Dúbravová

Bohumila Viktória Dúbravová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium

SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Bieloruská

Ďalšie vzdelávania :

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020

Žabky

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: zabky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žabky
Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Učiteľka, Zástupkyňa,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Ocenenie riaditeľkou MŠ - Učiteľka roka 2019/2020 za výborné výsledky vo výchovno - vzdelávacej činnosti  - 29.6.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Ocenenie riaditeľky MŠ - Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ - 26.6.2018
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula - 23.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese - 29.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní  - 19.05.2017
Dominika Hanuliaková

Dominika Hanuliaková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Gymnázium Metodova 2

Zajkovia

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zajkoviamsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Zajkovia
Mgr. Petra Merczová

Mgr. Petra Merczová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

UK - Pedagogická fakulta - pedagogika a vychovávateľstvo 

SPgŠ -  Bieloruská 

Ďalšie vzdelávania :

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020

Mgr. Lenka Illášová

Mgr. Lenka Illášová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, predagogická fakulta- 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Bratislava 

Ďalšie vzdelávania:

Vzdelávací program- Bezpečnosť a ochrana zdravia detí na detských ihriskách, Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej kontroly Bratislava - 2016

Aktualizačné vzdelávanie - Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie deti predškolského a mladšieho školského veku, Bratislava- 2019

Aktualizačné vzdelávanie- Rozvíjanie bazálnej, jazykovej a literárnej gramotnosti detí predškolského a mladšieho školského veku Bratislava- 2019 

Aktualizačné vzdelávanie - Rozvíjanie pohybovaných, rytmických a tanečných spôsobilosti detí predškolského a mladšieho školského veku, Bratislava- 2019

Rybičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: rybicky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Rybičky
Patrícia Liščinská

Patrícia Liščinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov – 8.4.2018
Henrieta Szabová

Henrieta Szabová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie: 
Obchodná akadémia, Račianska 107
Ďalšie vzdelávania:
Certifikat: Animátor STAGEMAN sep. 2020 Manažérske a IT zručnosti feb. 2021
Bc. Jana Siváková

Bc. Jana Siváková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK - Pedagogická fakulta 

Evanjelické lýceum v Bratislave

SPgŠ- Učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo Bieloruská