Učiteľky a triedy

Naše triedy

V MŠ pracuje sedemnásť kvalifikovaných učiteliek, jedna asistentka učiteľa a štyri upratovačky. Všetci sa snažíme pre vaše deti vytvárať láskyplné, radostné a priateľské prostredie pre spokojnosť detí i rodičov.

Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martina Nagyová

Riaditeľka

Marta Wenhardtová

Zástupkyňa

Motýliky

Veková skupina 3-4 ročné deti

Email: msmotyliky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Motýliky

Mgr. Janka Škodová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : UKF v Nitre Pedagogická fakulta

 1. 1. Stupeň  - Predškolská a elemntárna pedagogika
 2. 2. stupeň  - Pedagogika a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Kurz Pro + staff - animátorka

Mgr. Veronika Liegler

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. UK Pedagogická fakulta predškolská pedagogika a špeciálna pedagogika TP- 2. Stupeň
 2. NVQ Level  v Londýne, zdravotná a sociálna starostlivosť

Ďalšie vzdelávania:

 • Kurz prvej pomoci,  2015
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Diabetes Mellitus, MRSA
 • Demencia a poruchy učenia
 • Zneužívanie detí

Ježkovia

Veková skupina 3-4 ročné deti

Email: jezkoviamail@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Ježkovia

Mgr. Iveta Stranovská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. UK Prírodovedecká fakulta – humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve  2. Stupeň
 2. SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách

Mgr. Martina Tóthová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • Vysokoškolské vzdelanie - 2. Stupeň 
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – 27.7.2018
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – 24.4.2018
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách

Mravčekovia

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: msrovinka.mravcekovia@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mravčekovia

Marta Wenhardtová

Učiteľka, Zástupkyňa,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Ocenenie riaditeľky MŠ - Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ - 26.6.2018
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula - 23.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese - 29.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní  - 19.05.2017

Ivana Slotová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017

Žirafky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zirafkymsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žirafky

Bc. Simona Žatecká

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : UK Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika  1. Stupeň

Ďalšie vzdelávania:

 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Ocenenie riditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za inovácie a kreativitu vo výchovnovzdelávacej činnosti – 26.6.2018
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Oblasť Geometria a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 1 do 12 rokov – 17.2.2018
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov – 2.4.2017
 • Oblasť materinský jazyk a Montessori filozofia - zamerané na prácu s deťmi od 0 do 12 rokov – 3.4.2017
 • Oblasť Geografia, zoologia, botanika a Montessori filozofia - zamerané na prácu s deťmi od 1 do 12 rokov – 12.8.2017
 • Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 24.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Fitlopty pre deti od 0 – 6 rokov – 19.10.2018
 • Zdravé nôžky pre deti od 2 -6 rokov – 14.4.2018
 • Acrogym pre deti od 2 -8 rokov – 19.10.2018
 • IBM Kidsmart – zavádzanie IKT do edukácie v predškolskom veku

Mgr. Petra Grebečiová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : UK Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika  1. Stupeň

                                                UK Pedagogická fakulta – Ucitelstvo pre primarne vzdelavanie 2. Stupeň

Levíčatá

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: msplatby@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Levíčatá

Karin Áčová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
Výtvarná činnosť:
 • Vlastná autorská výtvarná tvorba – textilný dizajn - návrh detskej hračky a tvorba s podtextom recyklovania použitého detského textilu. Prezentácia kolekcie hračiek na Jubilejnej výstave k 60.výročiu narodenín akademickej maliarky Emílie Urbanovej, Mestské múzeum Sereď (2012);
 • Výtvarný krúžok Pastelka pri Materskej škole Rovinka (2017-2019) zameraný na rozvoj detskej tvorivosti a schopnosti sebavyjadrenia výtvarnými prostriedkami.

Hudobná činnosť:

 • Absolvent Hry na hudobný nástroj – klavír pod vedením profesorky Dočkalovej (5 rokov, počas štúdia)
 • Spev v Liturgickom speváckom zbore farnosti Bratislava – Vrakuňa (2005-2007)

Lýdia Kamenská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania: 

 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách

Bohumila Viktória Dúbravová

Asistentka učiteľa,

Gymnázium

SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Bullová

Lienky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: mslienky2017@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Lienky

Bc. Simona Lady

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 2. SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – 27.7.2018
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018

Bc. Jana Martinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UMB V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Európske kultúrne štúdiá  1. Stupeň
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školác

Sovičky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: sovicky.msplatby@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Sovičky

Patrícia Liščinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Ďalšie vzdelávania:  

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov – 8.4.2018

Mgr. Gabriela Šechná

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. SKU v Ružomberku,  Teologická fakulta – Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy  2. Stupeň
 2. SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.2.2019
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách

Včielky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: msplatby@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Včielky

Mgr. Martina Nagyová

Riaditeľka, Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – predškolská a elemntárna pedagogika 2. Stupeň
 • UK Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium 4r.
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Charizmatická žena v riadení - rešpektovaný líder jún 2019
 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 - 27.05.2019
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí -  18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné) 8.11.2018
 • Hry s hudbou – 28.10.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 - 21.05.2018
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie – 11.12.2017
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
 • Správa registratúry – 7.3.2017
 • Manažérske minimum pre riaditeľky materských škôl – 22.4.2016
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detských ihrísk – 30.4.2016
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 2. stupeň – 3.6.2015
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 1. stupeň– 10.4.2015
 • Vykonanie prvej atestácie – 13.12.2016
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  30.5.2015
 • Európsky certifikát prvej pomoci - 2016      
 • Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole – 14.7.2014
 • Kreslenie v grafickom programe RNA – 6.6.2014
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ – 5.12.2013
 • Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-bot v materskej škole – 19.11.2013
 • Obsahová reforma v materskej škole – 15.6.2012
 • Kreatívne techniky vo výučbe – 2.3.2012
 • Certifikát- Aktívna účasť na medzinárodnej odbornej konferencii Educom 2014
 • Pravidelná publikačná činnosť
 • Diplom Aerobik inštruktor 3. Triedy – 6.6.2010

Bc. Mária Blahová

Učiteľka,

0Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 • SPŠ – učiteľstvo pre materské školy
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Certifikát : Hlava ramená, kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 -  27.05.2019
 • Ocenenie riaditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ – 26.6.2018
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí - 18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 -  21.05.2018
 • Vykonanie prvej atestácie - 14.11.2017      
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  27.06.2017                
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
 • Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 20.09.2015
 • Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít - 23.08.2015
 • Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 - 10.06.2015
 • Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - 29.05.2015
 • Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní  - 29.04.2015
 • Excel v praxi - 29.04.2015                             
 • Tanečná príprava - 24.04.2015                               
 • Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 11.04.2015
 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pedagog. Zamestnanca - 29.03.2015       
 • Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho  vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením - 4.02.2015 
 • Kreslenie v grafickom programe  Tux Paint - 28.01.2015                      
 • Plánovanie a realizácia v zmysle ISCED0        6.03.2009
 • Tanečná výchova -  3.06.2008
 • Rodina a výchova -12.12.2007
 • Základy práce s PC - 6.05.2005
 • Uvádzajúci učiteľ v MŠ - 9.12.2003

Mária Aldaamová Bérešová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:  

 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách