Učiteľky a triedy

Naše triedy

V MŠ pracuje 23 pedagogických zamestnancov a 6 upratovačiek. Všetci sa snažíme pre vaše deti vytvárať láskyplné, radostné a priateľské prostredie pre spokojnosť detí i rodičov.

Nepedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka

Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Zástupkyňa

Motýliky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: rovinka.motyliky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Motýliky
Mgr. art. Mária Janošková

Mgr. art. Mária Janošková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

vysokoškolské 2. Stupňa na vysokej škole múzických umení v Bratislave 

Mgr. Jana Vrankova

Mgr. Jana Vrankova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského Bratislava - Špeciálna pedagogika

Ježkovia

Veková skupina 4 ročné deti

Email: jezkovia.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Ježkovia
Mgr. Martina Tóthová

Mgr. Martina Tóthová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • Vysokoškolské vzdelanie - 2. Stupeň 
 • SPgŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania: • Ako sa orientovať v online svete tínedžerov, 10.06.2021
 • Online tipy a triky v práci učiteľa VI. – práca s videom, 08.06.2021
 • Na kávičke s eTwinningom – zabávame sa s obrázkami, 31.05.2021
 • Programovanie v projektoch eTwinning, 28.05.2021
 • Fungujúci vzťah MŠ s rodičmi, 27.05.2021
 • Môžeme sa naučiť byť šťastní a spokojní?, 26.05.2021
 • Aby hľadanie pravdy nebolelo, 19.05.2021
 • Microbit vo vzdelávaní, 17.05.2021
 • ADÉHÁDĚ – Jak na emoce dětí s ADHD, 10.05.2021
 • Na kávičke s eTwinningom – zabávame sa s videom, 07.05.2021
 • Škôlkár počíta..., 04.05.2021
 • Videovizitka materskej školy v projekte eTwinning, 03.05.2021
 • Canva a Genially – dva nástroje, ktoré obohatia projektovú prácu, 30.04.2021
 • Tvorba online hier, 29.04.2021
 • Tvorba a dizajn plagátov pre potreby v MŠ, 26.04.2021
 • Efektívne vzdelávanie s Google-Jamboard, 22.04.2021
 • Ako rozhoduje riaditeľ školy?, 19.04.2021
 • Učebné štýly a príprava vyučovacej hodiny, 19.04.2021
 • Viete, ako učiť techniku?, 15.04.2021
 • Deti so špeciálnymi potrebami na 2. stupni ZŠ, 15.04.2021
 • Zahrajme sa so slovíčkami! 14.04.2021
 • Ako efektívne učiť vybrané slová? 13.04.2021
 • Asistent pedagoga v mateřské škole, 12.04.2021
 • Ako vyjednávať a presviedčať?, 12.04.2021
 • Finančné vzdelávanie na druhom stupni základnej školy, 08.04.2021
 • Čo by mal vedieť mediálne gramotný žiak SŠ?, 08.04.2021
 • Rozvíjanie grafomotoriky predškolákov, 07.04.2021
 • Efektívne vzdelávanie s Google- Google webstránky, 07.04.2021
 • Wordwall v projektoch eTwinning a online vyučovaní – kvízy a hry, 06.04.2021
 • Zaujímavé nápady v práci učiteľa, 31.03.2021
 • Tvoríme webové stránky vo Webnode – časť: Práca s obsahom, 30.03.2021
 • Depresia a úzkosť u detí, 30.03.2021
 • Mediálna gramotnosť a dezinformácie, 18.03.2021
 • eTwinning-virtuálna realita v projektoch, 16.02.2021
 • Ako dosiahnúť, aby to deťom "pálilo"?, 15.02.2021
 • Podpora kritického myslenia, motivácia k nemu, 09.02.2021
 • Efektívne vzdelávanie s Google-Google Prezentácie III., 03.02.2021
 • Ako rozlíšiť pravdu a hoax, 02.02.2021
 • Ako a kedy vyvracať dezinformácie, 26.01.2021
 • Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíme – 1. díl, 25.01.2021
 • Motivácia-nástroj k úspešnému vzdelávaniu, 22.01.2021
 • Senzorická výučba, 21.01.2021
 • Média-svet, ktorý sám o sebe prispieva k skresľovaniu informácií, 19.01.2021
 • Prečo je dôležitá sociálna inteligencia a ako ju rozvíjať?, 17.12.2020
 • Google dokumenty, 16.12.2020
 • Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie na školách, 10.12.2020
 • Pracujeme s TwinSpace-evalvačné aktivity, 08.12.2020
 • Efektívne vzdelávanie s Google-Google Docs (2.časť), 04.12.2020
 • Google prezentácie, 03.12.2020
 • Dištančné vzdelávanie jednoducho, tvorivo a hravo II., 02.12.2020
 • Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť šiesta, 26.11.2020
 • Efektívne vzdelávanie s Google-Google Prezentácie (2.časť), 25.11.2020
 • Titul Škola eTwinning, 20.11.2020
 • Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť piata, 19.11.2020
 • Google formuláre, 12.11.2020
 • Pracujeme v TwinSpace-kolaboratívne aktivity, 10.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť štvrtá, 05.11.2020
 • eTwinning v materskej škole, 03.11.2020
 • Online nástroje na tvorbu a publikovanie (nie len) školského časopisu, 02.11.2020
 • Externé nástroje v práci učiteľa, 27.10.2020
 • eTwinning projekty ako súčasť atestačného portfólia, 23.10.2020
 • Projektové vzdelávanie s eTwinningom, časť tretia 22.10.2020
 • Pracujeme v TwinSpace – aktivity na predstavenie sa, 19.10.2020
 • Certifikát - Program e Twinning - prírprava a realizácia medzinárodných projektov 15.10.2020
 • Vzdelávajme digitálne 3, 13.10.2020
 • Certifikát - Projektové vzdelávanie s e Twinningom , časť druhá 8.10.2020
 • Vzdelávajme digitálne 2, 06.10.2020
 • Certifikát - Projektové vzdelávanie s e Twinningom , časť prvá 1.10.2020
 • Certifikát - e Twinning v portfóliu učiteľa 30.9.2020
 • Certifikát - Nie je projekt ako projekt 29.9.2020
 • Certifikát - Deti s inakosťou v kolektíve v materskej škole 22.9.2020
 • Ocenenie riaditeľkou MŠ - Učiteľka roka 2019/2020 za aktívnu účasť na medzinárodných projektoch a vzornú reprezentáciu školy. 29.6.2020
 • Zapojenie do projektov eTwinningu: Teddy the National Dancer 2018, Let´s go outside! 2019, Painted Emotion 2019/2020
 • Certifikát - Nástroje študenta 3.tisícročia 16.6.2020
 • Certifikát - Nebojte sa projektov 6 20.5.2020
 • Certifikát - Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre MŠ a I. stupeň ZŠ 19.5.2020
 • Certifikát - Online vzdelávanie aj pre materské školy 12.5.2020
 • Certifikát - Praktická práca s portálom Graasp a aplikáciou Zoom 30.4.2020
 • Certifikát - Využitie portálu Graasp a Zoom pre zvládnutie dištančného vzdelávania na školách 23.4.2020
 • Certifikát - Ako na kritické myslenie? 21.4.2020
 • Certifikát - Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov 9.4.2020
 • Certifikát - Nebojte sa projektov 4 25.3.2020
 • Certifikát - Vizuálny jazyk v práci s deťmi 7.3.2020
 • Certifikát - Aktivity na spestrenie projektového vyučovania pre II. stupeň ZŠ 25.2.2020
 • Certifikát - Nebojte sa projektov 3 19.2.2020
 • Certifikát - Ako využiť sociálne médiá vo vzdelávaní? 17.2.2020
 • Certifikát -Kretívne tvorenie február 2020
 • Certifikát - Idikátóry kvality eTwinningového projektu február 2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 7.6.2020
 • Diplom - Efektívne vyučovanie detí - stupeň 1.  9.11.2019
 • Osvedčenie - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Osvedčenie - Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – 27.7.2018
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Osvedčenie - Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet – 24.4.2018
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Webinár - Digital storytelling 23.10.2019
 • Certifikát - Ako riešiť problémy prostredníctvom Design Thinking 22.01.2020
 • Efektívne vyučovanie detí S1, október - november 2019
 • Certifikát - Emocionálna inteligencia ako dôležitý prvok v projektovom vyučovaní 29.01.2020

Projekty :

 • We love winter 2020/2021
 • Object art 2020
 • Climate change challenge 2020
 • Iyilik denizinde minik damlalar 2020/2021 (preklad: Drobné kvapky v mori dobroty)               
Veronika Šikudová

Veronika Šikudová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Mravčekovia

Veková skupina 4-5 ročné deti

Email: msrovinka.mravcekovia@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Mravčekovia
Ivana Slotová

Ivana Slotová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Osvedčenie - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Osvedčenie - Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
Andrea Paulinyova

Andrea Paulinyova

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Súkromná stredná odborná škola pedagogická Bratislava

Žirafky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zirafky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žirafky
Lýdia Kamenská

Lýdia Kamenská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. SOŠPg – PaSa - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Projektové vyučovanie - čo by sme o ňom mali vedieť - 30.9.2021
 • Ako vytvárať príležitosti a nachádzať kreatívne riešenia - 22.9.2021
 • Na kávičke s eTwinningom - zabávame sa s videom - 07.05.2021
 • HRAvé učeNIE 7 krokov k samostatnosti škôlkara - 05.05.2021
 • Na kávičke s eTwinningom alebo média naše každodenné - 04.05.2021
 • Videovizitka materskej školy v projekte eTwinning - 03.05.2021
 • Canava a Genially - dva nástroje , ktoré obohatia projektovú prácu - 30.04.2021
 • Tvorba online hier - 29.04.2021
 • Viete ako podporiť svoj odborný tím? - 29.4.2021
 • Trénujeme matematiku na druhom stupni ZŠ - 28.04.2021
 • HRAvé učeNIE - 3 pohľady na stavbu z kociek - 28.04.2021
 • Tvorba a dizajn plagátov pre potreby v MŠ - 26.04.2021
 • Efektívne vzdelávanie s Google - Jamboard - 22.04.2021
 • HRAvé učeNIE - 5 spôsobov ako zvládnuť počty - 21.04.2021
 • Pracovné vyučovanie na prvom stupni ZŠ - 21.04.2021
 • Wordwall v projektoch eTwinning v školskom klube detí - 20.04.2021
 • Ako učiť malé deti? Hrou! - 20.04.2021
 • Viete, ako učiť techniku? - 15.04.2021
 • Asistent pedagoga v materskej škole - 12.04.2021
 • Rozvíjanie grafomotoriky predškolákov - 7.04.2021
 • Efektívne vzdelávanie s Googe - Google webstránky - 7.04.2021
 • Wordwall v projektoch eTwinning a online vyučovaní - kvízy a hry 6.04.2021
 • Na kávičke s eTwinningom - práca s videom I. 29.03.2021
 • Čoskoro školákom 22.03.2021
 • Ako učiť efektívne a ľahko s Google účtom ( Google Slides ) 11.03.2021
 • Bádate v Biológii aj online ? II. 10.03.2021
 • Jedna aplikácia- 21 aktivít v školskom klube detí - 5.03.2021
 • Ako naučiť deti orientovať sa v čase - 4.03.2021
 • Ako môžeme rozvíjať kreatívne myslenie? - 3.03.2021
 • Online tipy a triky v práci učiteľa V. - 2.03.2021
 • Škôlkar skúma, vyrába, spoznáva, .... - 2.03.2021
 • Přechod z mateřské do základní školy - 1.03.2021
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi - 22.02.2021
 • Učenie o lese - enviromentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa - 19.02.2021
 • Nový žák - cizinec v mé třídě - 15.02.2021
 • Čitateľská gramotnosť na Etike?ÁNO! - 8.02.2021
 • Bádate v Biológii aj online ? - 4.02.2021
 • Pripravení na školu ? - 3.02.2021
 • Prvouka ako prostriedok rozvíjania zručností žiakov - 2.02.2021
 • Jak zvládať stres za pomoci úsmevu a smíchu - 1.02.2021
 • HRAvé učeNIE - 27.01.2021
 • Senzorická výučba - 21.01.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Učíme etiku prvákov a druhákov - 4.11.2020
 • Hra a súťaž ako cesta k čítaniu ?ÁNO! - 2.11.2020
 • Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach . 27.10.2020
 • Certifikát - Ako na enviromentálnu výchovu v materskej škole 22.10.2020
 • Certifikát - Pravidlá správnej rozcvičky očami fyzioterapeutky - hravo aj zdravo 20.10.2020
 • Certifikát - Podporme našich najmenších v ich vývine! 19.10.2020
 • Realizácia detského divadla v podmienkach VMV - 14.10.2020
 • Certifikát - Viete,ako pomôcť žiakom s problémami v učení? 13.10.2020
 • Zippyho kamaráti 17.9.2020
 • Osvedčenie - Artefiletika v materskej škole  28.2.2020
 • Osvedčenie - Zvieratká v Artefiletike  27.2.2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 7.6.2019 
 • Kurz prvej pomoci - 18.5.2009


Mgr. Zuzana Šutariková

Mgr. Zuzana Šutariková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Univerzita Komenského v BA - Pedagogická fakulta -  odbor učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry a Psychológie

Myšky

Veková skupina 4 ročné deti

Email: msrovinka.mysky@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Myšky
Bc. Simona Žatecká

Bc. Simona Žatecká

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : Trnavská univerzita -  Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika  1. Stupeň

Ďalšie vzdelávania:


 • Rúst společne - Jak podpořit neomezený potenciál dětství ? 22.-26.3.2021
 • Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný ? 15.2.2021
 • Rúst společne - 9.13.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Workshop - Využitie muzikofyletiky pi práci s deťmi 23.9.2020
 • Certifikát - Ako na enviromentálnu výchovu v materskej škole 6.10.2020
 • Certifikát - Hravá matematika - Čísla a vzťahy 28.5.2020
 • Certifikát - Ako v triede vysvetliť pravidlá tak ,aby ich rešpektovali všetky deti 27.5.2020
 • certifikát - Prístup a práca s hyperaktívnym dieťaťom v kolektíve Mš 26.5.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Osvedčenie - Hry a pohybové aktivity ako hravou formou rozvíjať u detí všetky zložky jemnej motoriky 16.11.2019
 • Osvedčenie - hravým pohybom k cieľu  4.10.2019
 • Ocenenie riditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za inovácie a kreativitu vo výchovnovzdelávacej činnosti – 26.6.2018
 • Osvedčenie - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Certifikát  - Oblasť Geometria a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 1 do 12 rokov – 17.2.2018
 • Certifikát - Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov – 2.4.2017
 • Certifikát - Oblasť materinský jazyk a Montessori filozofia - zamerané na prácu s deťmi od 0 do 12 rokov – 3.4.2017
 • Certifikát - Oblasť Geografia, zoologia, botanika a Montessori filozofia - zamerané na prácu s deťmi od 1 do 12 rokov – 12.8.2017
 • Osvedčenie - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula – 24.10.2017
 • Osvedčenie - Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Osvedčenie - Fitlopty pre deti od 0 – 6 rokov – 19.10.2018
 • Osvedčenie - Zdravé nôžky pre deti od 2 -6 rokov – 14.4.2018
 • Osvedčenie - Acrogym pre deti od 2 -8 rokov – 19.10.2018
 • IBM Kidsmart – zavádzanie IKT do edukácie v predškolskom veku
Bc. Erika Matúšková

Bc. Erika Matúšková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

UMB - Predškolská a elementárna pedagogika 

Stredná zdravotnícka škola v odbore zdravotnícky asistent

Ďalšie vzdelávania: 

Lienky

Veková skupina 5 ročné deti

Email: mslienky2017@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Lienky
Bc. Simona Lady

Bc. Simona Lady

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 2. SPgŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania: 

 • Čoskoro školákom 22.03.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Tvorivá dramatika - Snehulienka a sedem trpaslíkov 3.10.2021
 • Certifikát - Pravidlá správnej rozcvičky očami fyzioterapeutky - hravo aj zdravo 10.9.2020
 • Certifikát - Muzikoterapia Hudba pre malých aj veľkých , ktorá lieči telo 20.5.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Osvedčenie - Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • osvedčenie - Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese – 29.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Osvedčenie - Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – 27.7.2018
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
Bc. Jana Martinská

Bc. Jana Martinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UMB V Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied – Európske kultúrne štúdiá  1. Stupeň
 • SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 12.3.2022
 • Dieťa s ADHD v MŠ 5.2.2021
 • Logopedická chvíľka v MŠ - rozvíjajúce aktivity 3.2.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Čítaním k budovaniu emočnej inteligencie 20.10.2020
 • Certifikát - Muzikoterapia Hudba pre malých aj veľkých , ktorá lieči telo 20.5.2020
 • Certifikát - Rozvíjajúce hry pre najmenšie deti v kolektíve 10.5.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 

Sovičky

Veková skupina 3 - 4 ročné deti

Email: sovicky.msplatby@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Sovičky
Mgr. Petra Grebečiová

Mgr. Petra Grebečiová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK Pedagogická fakulta – predškolská a elementárna pedagogika  1. Stupeň

UK Pedagogická fakulta – Ucitelstvo pre primarne vzdelavanie 2. Stupeň

Ďalšie vzdelávania:

 • HRAvé učeNIE 7 krokov k samostatnosti škôlkara 5.5.2021
 • Rozvoj grafomotoriky a vizuomotoriky v materskej škole 30.04.2021
 • Predčitateľská gramotnosť v materskej škole 28.04.2021
 • HRA-NICE - Prečo sa naše deti občas správajú akoby sa snažili o naše nervové zrútenie? 21.04.2021
 • Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ 31.3.2021
 • Čoskoro školákom 22.3.2021
 • Ďalekohľadom do vnútorného sveta dieťaťa 17.3.2021
 • Školská zrelosť - ako pracovať s predškolákom než pôjde do prvej triedy ? 12.3.2021
 • Logopedická chvíľka v MŠ 5.3.2021
 • Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný ? 15.2.2021
 • Dieťa s ADHD v MŠ 5.2.2021
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Edukačno inšpiratívny maratón Jeseň , Zima 7.10.2020
 • Tvorivá dramatika - Snehulienka a sedem trpaslíkov 3.10.2020
 • Certifikát - Viete,ako pomôcť žiakom s problémami v učení 13.10.2020
 • Webinár - Ako (sa) hravo učiť 17.9.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Certifikát - Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Certifikát - Ľudové hry 27.4.2020
 • Certifikát - Vnútorné konflikt a prijatie . Znížime stres a vyepšíme si osobnú pohodu 29.5.2020
 • Workshop - Podpora profesijného rozvoja začínajúceho učiteľa v pracovnej (šškolskej ) komunite 31.1.2011 
Silvia Sabová

Silvia Sabová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

Úplné stredné odborné vzdelanie 

Včielky

Veková skupina 3 ročné deti

Email: vcielkymsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Včielky
Mgr. Martina Nagyová, MBA

Mgr. Martina Nagyová, MBA

Riaditeľka, Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – predškolská a elemntárna pedagogika 2. Stupeň
 • UK Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium 4r.
 • 1. atestácia
 • 2. atestácia
 • Waršavská Univerzita vo Waršave - profesíjne vzdelávanie MBA

Ďalšie vzdelávania:

 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 - 28.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Vedenie zásadných rozhovorov / Radikálna otvorenosť v osobnom líderstve jún 2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Charizmatická žena v riadení - rešpektovaný líder jún 2019
 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 - 27.05.2019
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí -  18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca (funkčné) 8.11.2018
 • Hry s hudbou – 28.10.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 - 21.05.2018
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie – 11.12.2017
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Integrácia digitálnych technológii do predškolského kurikula – 23.10.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní Zippyho kamaráti - 19.05.2017
 • Správa registratúry – 7.3.2017
 • Manažérske minimum pre riaditeľky materských škôl – 22.4.2016
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia detských ihrísk – 30.4.2016
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 2. stupeň – 3.6.2015
 • Nikola Tesla Centrum – systém učenia metodika 1. stupeň– 10.4.2015
 • Vykonanie prvej atestácie – 13.12.2016
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  30.5.2015
 • Európsky certifikát prvej pomoci - 2016      
 • Didaktické možnosti využívania učebnej pomôcky – autokorektívnych kariet v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole – 14.7.2014
 • Kreslenie v grafickom programe RNA – 6.6.2014
 • Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ – 5.12.2013
 • Pracujeme s digitálnou hračkou BEE-bot v materskej škole – 19.11.2013
 • Obsahová reforma v materskej škole – 15.6.2012
 • Kreatívne techniky vo výučbe – 2.3.2012
 • Certifikát- Aktívna účasť na medzinárodnej odbornej konferencii Educom 2014
 • Pravidelná publikačná činnosť
 • Diplom Aerobik inštruktor 3. Triedy – 6.6.2010
Bc. Mária Blahová

Bc. Mária Blahová

Učiteľka,

0Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 • UK Pedagogická fakulta – špeciálna pedagogika  1. Stupeň
 • SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy
 • 1. atestácia

Ďalšie vzdelávania:

 • Certifikát : Hlava ramená,kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 4 - 28.11.2020
 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Certifikát : Hlava ramená, kolená palce alebo celostný rozvoj dieťaťa/nielen/v MŠ 3 -  27.05.2019
 • Ocenenie riaditeľky MŠ- Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ 26.6.2018
 • Mentoring a koučing v školskom prostredí - 18.03.2019                     
 • Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania - 13.12.2018
 • Certifikát: Hlava ramená kolena palce  alebo celostný rozvoj dieťaťa(nielen) v MŠ 2 -  21.05.2018
 • Vykonanie prvej atestácie - 14.11.2017      
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácií pre učiteľov predprimárneho vzdelávania -  27.06.2017    
 • Školenie Zippyho Kamaráti 19.5.2017            
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní - 19.05.2017
 • Rozvoj spôsobilosti konverzovať s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 20.09.2015
 • Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít - 23.08.2015
 • Rozvíjanie technického myslenia prostredníctvom stavebnice MATADOR KiGa 6 - 10.06.2015
 • Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - 29.05.2015
 • Metodika rozvoja grafomotorických zručností v predprimárnom vzdelávaní  - 29.04.2015
 • Excel v praxi - 29.04.2015                             
 • Tanečná príprava - 24.04.2015                               
 • Základy komunikácie s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu - 11.04.2015
 • Zvládanie záťaží v školskom prostredí- rozvoj relaxačných zručností pedagog. Zamestnanca - 29.03.2015       
 • Prehlbovanie kompetencií učiteľov predprimárneho  vzdelávania v oblasti integrácie detí so zdravotným znevýhodnením - 4.02.2015 
 • Kreslenie v grafickom programe  Tux Paint - 28.01.2015
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP - 5.11.2010     
 • Cena obce Rovinka - Za významný podiel na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce 15.9.2007               
 • Plánovanie a realizácia v zmysle ISCED0        6.03.2009
 • Tanečná výchova -  3.06.2008
 • Rodina a výchova -12.12.2007
 • Základy práce s PC - 6.05.2005
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia z BOZP - 28.11.2003
 • Uvádzajúci učiteľ v MŠ - 9.12.2003

Žabky

Veková skupina 4 ročné deti

Email: zabky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Žabky
Marta Wenhardtová

Marta Wenhardtová

Učiteľka, Zástupkyňa,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Ocenenie riaditeľkou MŠ - Učiteľka roka 2019/2020 za výborné výsledky vo výchovno - vzdelávacej činnosti  - 29.6.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Ocenenie riaditeľky MŠ - Učiteľka roka 2018 za významnú podporu v práci riaditeľa MŠ - 26.6.2018
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole - 25.11.2017
 • Osvedčenie - Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula - 23.10.2017
 • Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese - 29.11.2017
 • Osvedčenie - Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 12.10.2017
 • Rozvoj sociálnych zručností u detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní  - 19.05.2017
Bc. Jana Siváková

Bc. Jana Siváková

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

UK - Pedagogická fakulta 

Evanjelické lýceum v Bratislave

SPgŠ- Učiteľstvo pre materské školy a vychovavatelstvo Bieloruská 

Zajkovia

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: zajkoviamsrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Zajkovia
Mgr. Gabriela Šechná

Mgr. Gabriela Šechná

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie :

 1. SKU v Ružomberku,  Teologická fakulta – Učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy  2. Stupeň
 2. SPŠ- učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Ďalšie vzdelávania:

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • Certifikát - Ako na enviromentálnu výchovu v materskej škole 6.10.2020
 • Školenie GDPR február 2020
 • Certifikát -  Kreatívne tvorenie 11.2.2020
 • Osvedčenie - Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.2.2019
 • Osvedčenie - Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
Mgr. Petra Merczová

Mgr. Petra Merczová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

UK - Pedagogická fakulta - pedagogika a vychovávateľstvo 

SPgŠ -  Bieloruská 

Ďalšie vzdelania :

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020

Rybičky

Veková skupina 5-6 ročné deti

Email: rybicky.msrovinka@gmail.com

MŠ Rovinka - trieda Rybičky
Patrícia Liščinská

Patrícia Liščinská

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : SPŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


Ďalšie vzdelávania:  

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020
 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na zakladnej škole - 25.11.2017
 • Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách
 • Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní - 11.10.2017
 • Dieťa a hudba .. pohyb a hra – 28.3.2018
 • Senzomotorický materiál a Montessori filozofia – zamerané na prácu s deťmi od 0 do 6 rokov – 8.4.2018
Bohumila Viktória Dúbravová

Bohumila Viktória Dúbravová

Učiteľka,

Dosiahnuté najvyššie vzdelanie : 

Gymnázium

SPgŠ – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Bieloruská

Ďalšie vzdelávania :

 • Dieťa a hudba pohyb a hra 2 - 6.11.2020
 • školenie GDPR február 2020