Jedáleň

V snahe predchádzať nedorozumeniam sa od 5.10.2020 bude možné odhlasovať zo stravovania len písomne na e - mailovej adrese - martincova@obecrovinka.sk do 7:30 hod. Telefonické odhlásenie sa už nebude brať do úvahy. Internetové odhlasovanie zostáva.


Základné informácie

Odhlasovanie detí zo stravy je do 7.30 hod. na e-mailovú adresu - martincova@obecrovinka.sk.

Deti môžete odhlasovať aj cez internet, údaje si vyžiadajte u vedúcej školskej jedálne v kancelárii.

Rodičia, ktorí odhlasujú deti cez internet – odhlasujú celý deň, v prípade že chcete odhlásiť zvlášť desiatu, obed ,olovrant je potrebné to nahlásiť na e-mailová adresu martincova@obecrovinka.sk.

Údaje na platbu školskej jedálne sa posielajú do e-mailových adries rodičov.

STRAVA SA PLATÍ MESIAC VOPRED.

V prípade neodhlásenia dieťaťa, úhrada bude započítaná tak, akoby sa stravovalo.

Sme zapojení do projektov: "Školské mlieko" a "Školské ovocie".


Personál

Vedúca školskej jedálne: Martincová Daša
Hlavná kuchárka: Szelepcsényiová Ľudmila

Jedálny lístok od 20.05.2024 - 24.05.2024