Aktuality

Otvorená zadná bránka

Otvorená zadná bránka

Viac info


Športový deň

12.6.2019 Športový deň s klubom Tri 2Fly

Viac info


Náhradný terním 6.6.2019 ZOO Bratislava!

Náhradný termín 6.6.2019 ZOO Bratislava

Viac info
Zápis detí do MŠ pre školský rok 2019/2020

V období od 6.5.2019 do 10.5.2019 v našej materskej škole prebiehal zápis detí pre nasledujúci školský rok 2019/2020. Počet prihlásených detí opäť vysoko prevyšoval kapacitné možnosti materskej školy.

Viac info